Vad på på gång

 

___________________________________________

 

Arbetsdag 2018/10/06

09.00 ladan-11.55

Typ av arbetet som behövs göras,

Städning omkring poolen.

Den ständiga slybeskämpning, bakom poolen, runt grill platsen och på stora vägen

vid områdes gräns på poolens sida (under elledingar)

 

                                                   Korv mm 12.00   

            

 

 

                     Info möte 2018/10/06 16.00 ladan.

Dessa är preliminär planering.

 

__________________________________________________________

  

Brev lådan

Inför kommande semester kan ni kontrollera er Namn & adress på er brevlåda

Posten har varit i kontakt, och dem ha det svårt att dela ut post/tidningar .

 

 

 

 

Arbetsdagar:   Maj samt Oktober.

Sommarvatten sätts på och av i sambant arbetsdag. (väder ha inflyttande också)

 

 

Soprum

 Hjälpa till genom att endast kasta hushållavfall 

Bra om ni inte är som mig, slänga bensin dunk och ta hem skräpp 

Mer info om AVFALL & ÅTERVINNING  ser nedan

www.uppsalavatten.se            

Det är vid midsommar som belastning är storst.

 Sortera, kompostera och återvinna.

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)